browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Sprithistoria

Historien om cocktails och andra drinkar är historien om sprit, något annat kan man knappast påstå. Från början blandades de flesta cocktails på whisky, men under förbudstiden i USA ändrades detta. Whisky ska som bekant lagras på ekfat, vilket var riskabelt för de kriminella som tjänade pengar på tillverkning av sprit. Därför tillverkades framför allt gin, som kunde säljas direkt. Ginets popularitet fortsatta även efter förbudstiden, fram till 1980-talet, då vodka blev den populäraste drinkbasen. Troligen spelade Vin och Sprits lansering av Absolut Vodka in här.

Ska man berätta spritens historia från allra första början så berättar man också destillationens historia. Sprit framställs genom destillation av en alkoholhaltig vätska, som vin eller mäsk. Från allra första början betecknade alkohol, ett låneord från arabiskan, vilket destillat som helst. Men med tiden kom det att beteckna endast vissa destillat. I Alexandria framställdes destillerat vatten på 200-talet efter Kristus, och araberna lärde sig processen av egyptierna. Det är dock oklart om dessa destillationsapparater användes för att framställa vad vi idag kallar alkohol.

Under medeltiden behärskade man i Centralasien frysdestillation, där man fryser alkohol och avlägsnar en del av isen för att få kvar ett starkare koncentrat. Problemet med denna teknik är att koncentrationen av bl.a. metanol ökar.

Nationell sprit

Det är känt att man i södra Italien destillerade fram alkohol på 1100-talet, men det dröjde troligen ytterligare någon tid innan man började dricka alkoholhaltiga drycker i Europa. 1437 nämns konjak i ett dokument från den tyska stadsstaten Katzenelnbogen. Vid denna tid kunde alkemisterna även framställa nittiofemprocentig alkohol, vilket är nära gränsen för vad som är möjligt att uppnå genom destillation.

När digerdöden härjade i Europa drack många sprit som ett elixir för att undvika att smittas, och när epidemin var över fortsatte många med detta. När det blev känt att man kunde destillera andra saker än vin, och göra sprit av exempelvis spannmål, uppstod många av de spritsorter vi känner till idag, som whisky, vodka och ouzo.